Сурагчид танхимаар 3-4 цаг хичээллэнэ

БШУЯ-ны сайдын 2020 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдрийн А/17 тоот тушаалаар бүх шатны сургалтын байгууллагын хичээлийг есдүгээр сарын 1-ний өдрөөс үе шаттай эхлүүлэхтэй холбогдуулан ЕБС-ын хичээл сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахад мөрдөх түр журмыг гаргажээ.

Хичээлийг танхимын болон теле хичээл, цахим гэсэн хосолсон хэлбэрээр явуулах аж. Ингэхдээ сум, баг, тосгоны сургууль танхимаар, аймгийн төв, нийслэлийн сургууль гурван өдөр танхимаар, хоёр өдөр теле хичээл, цахим хэлбэрээр явуулах юм. Сурагчид өдөрт 3-4 цаг хичээллэх бөгөөд нэг хичээлийн цаг 60 минут байхаар тооцсон байна.

error: Content is protected !!