Тэд бүх aлбaн тушаалд очиж байв

Гэрэл зураг түүх болон үлдэнэ гэдгийг энэ зургаас харж болно. Тухайн зурагт харагдаж найман хүнийг та бүхэн таньж байгаа биз дээ.

Уг зурган: Ерөнхийлөгчийн алба хашсан 1хүн, Ерөнхий сайдаар ажилласан 4 хүн, Шадар сайд 1, Сангийн сайд 3, ЗГ-ын ХЭГ-ын сайд 2, Боловсролын сайд 1, Хууль зүйн сайд 1, Эрүүл мэндийн сайд 1, Гадаад хэргийн сайд 1, ХАА-н сайд 1, Байгаль орчны сайдын алба хашиж байсан 1 хүн тус тус байна.

Эндээс харахад ардчилал тэндэнд маш олон албан тушаал өгчээ. Харин тэд зөвөөр ашиглаж чадсан уу.

error: Content is protected !!