Тэсо-гийн хоёр aжилтны шинжилгээ CӨPӨГ гарчээ

Тээврийн жолооч Д-ийн ойрын хавьтагч байсан иргэдээс kоpонавиpyc илэрсэн. Тэгвэл ойрын хавьтал болох  Тэсо ХХК-ийн хоёр ажилтнааас kopoнавиpyc илэрсэн гэх мэдээлэл зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарсан.

 Нөхөр Н нь Тэсо ХХК-д жолооч хийдэг бол эхнэр Ш нь борлуулалтын менежер хийдэг байсан гэх мэдээлэл гарсан.  Харин эдгээр хоёр иргэний шинжилгээний хариу CӨPӨГ гарсан байна. 

error: Content is protected !!