Сүнээ бэрхшээлийг боломжоор соль гэв

Бэрхшээлийг боломжоор соль – Бодохоо үйлдлээр соль
Залхууг хөдөлмөрөөр соль – Худалыг үнэнээр соль
Хуурамчийг жинхнээр соль – Сөргийг эерэгээр соль
Уураа ухаанаар соль – Гомдлыг талархалаар соль
Алдаагаа амжилтаар соль Амьдрал баян хэмээн Сошиал од Сүнээ буюу Сүндаръяа айлдав.

error: Content is protected !!