Дараах 18 чиглэлийн үйл ажиллагаанаас бусад газрууд ажиллана

Хөл хорионы зэрэглэлийг буруулснаар дараах 18 чиглэлийн үйл ажиллагаанаас бусад газрууд хэвийн ажиллах талаар Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ж.Сандагсүрэн мэдээллээ. 

Хатуу хөл хорионы үед зайлшгүй хэрэгцээтэй үйлчилгээ хэвийн явагдсан. Харин энэ удаад хөл хориог сулруулсантай холбоотойгоор нэг дор иргэдэд үйлчилгээ үзүүлдэггүй, үйлчлүүлэгчтэй хэр хугацаанд харьцдаг гэдгийг нь харгалзан дараах үйлчилгээнээс бусад нь ажиллахаар шийдвэрлэжээ. 

error: Content is protected !!