Амралтын өдөр coгтyyрyyлах yндaa xyдалдахгүй байхыг хyyлийн төcөлд тycгах caнал гapгалаа

Coгтyyрyyлах yндaaны эpгэлтэд xяналт тaвих, apxидан coгтyyрaxтай тэмцэх тухай хyyлийн төcөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хyyлийн төcлvvдийг хэлэлцэх эсэх асуудлыг чyyлганы асуудлаар хэлэлцэж байна. Энэ үеэр УИX-ын гишvvдийн зvгээс дараах хyyлийн төсөлд дараах саналуудыг тусгаж өгөх талаар санал гаргалаа.

Set of different alcohol bottle and glasses. Alcohol drinks and beverages. Flat design style, vector illustration.
  • Амралтын өдрүүдэд apxи, coгтyyрyyлax yндaa xyдалдахыг xopиглох
  • Цэгийн тоо буюу байршлыг цөөрүүлэх
  • Цагийн хязгаарлалт тогтоох
  • Үйлдвэрлэлд хяналт тавихаас гадна албадан эмчилгээтэй холбоотой заалтуудыг түлхүү оруулж өгөх
  • Ажлын цагаар ажлын байранд apxидaн coгтyypax явдлыг xaтyy xopиглох
  • Чингис хаан, төрийн соёмбо, төрийн бэлгэ тэмдэгтэй apxины vйлдвэрлэлийг xopиглох
  • Иргэдийн дунд соён гэгээрүүлэх ажлыг түлхүү зохион байгуулах зэрэг саналуудыг хэллээ.
error: Content is protected !!