6-р сарын 2-нд эpcдэлийн үнэлгээ хийсний дараа Баар, Караоке, үзвэр үйлчилгээний газруудыг нээх эсэхээ шийднэ

Улсын хэмжээнд есөн төрлийн үйл ажиллагааны салбарыг эpcдэлтэй учир хязгаарласан хэвээр байна.

УOК-с 6-р сарын 2-нд дахин эpcдэлийн үнэлгээ хийсний дараа нээх, эсэхийг шийдвэрлэнэ. Тухайлбал, Баар, Караоке, үзвэр үйлчилгээний газруудын үйл ажиллагааг нээгээгүй байгаа юм хэмээн УOК-ын хэвлэлийн  төлөөлөгч Ц.Ганзориг мэдээлэв.

error: Content is protected !!