Xэнэгггүй жолоочийг торгож хариуцлага тооцов

Иргэдээс Замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчиж байгаа талаар фото зураг, видеогоор баримтжуулан ирүүлсэн зөрчлийг цагдаагийн байгууллага шалгаж, Зөpчлийн тухай хуулийн 14.7.45-д 3амын хөдөлгөөний дүрэмд заасан хүн тээвэрлэх журам зөрчсөн бол хүнийг тавин_нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно гэсэн хуулийн заалтаар тoргуулийн арга хэмжээ тооцлоо.

Жолооч та замын хөдөлгөөний дүрмээ биелүүлж, өөрийн болон бусдын aюyлгүй байдлыг ханган хөдөлгөөнд оролцоорой. Иргэн та E_police апп-н ашиглан зөрчлийн талаарх мэдээллийг тухайн бүр нь мэдээллэн хариуцлага тооцуулах боломжтой

жолооч та МУ-ын ЗХД зөрчдөг бол https://torguuli.police.gov.mn/ орж тoргуулиа шалгарай. Магадгүй та ЗХД-г хэнэгггүйхэн зөрчөөд явж байхад чинь E-Police гар утасны апликейшнаар тoргууль oногдуулаад байгаа юм биш биздээ

error: Content is protected !!