Ажлаа өгөх гэж буй Еpөнхийлөгч Х.Баттулга Мoнголын хамгийн өндөр рейтингтэй улс төрч хэвээр байна

Судалгааны MEC байгууллагын ээлжит судалгааны дүнг танилцуулж байна.

Судалгааны дүнгээс үзэхэд бүрэн эрх нь дуусч буй Мoнгол Улсын Еpөнхийлөгч Х.Баттулга Мoнголын хамгийн өндөр рейтингтэй улс төрч хэвээр байна. 

error: Content is protected !!