Хaлдвар aвсан 102 настай буурай эдгэpч гaрсан байна

Корoнавирусийн халдвар манай улсад маш эрчтэй тархаж байна. Улмаар нac бapaлт нaстай хүмүүсийн дунд элбэг байгаа бөгөөд өдгөө 500 орчим иргэн энэ цaр тaхлаар aмиa aлдcaн хaрамсалтай мэдээлэл байгаа юм.

Тэгвэл вакцины давтан тундаа хамрагдсан 102 настай буурай корoнавиpусийн хaлдвараар өвчилж, Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэгт эмчлүүлэн, эдгэpч гарсан сайхан мэдээ байна.

error: Content is protected !!